Wat doet AC Plus

Wij zijn gespecialiseerd in de detachering van IT-specialisten die in vaste dienst zijn bij ons bedrijf. Wij leveren specialisten in Cloud-computing (Microsoft Azure), Cyber Security, AI oplossingen, Functioneel beheer en Procesmanagement. Tevens faciliteren wij een uitgebreid netwerk van freelancers voor de overige IT functies. Ons motto ‘De greppel ligt bij Meppel’ weerspiegelt onze visie op werkgebied;
wij opereren exclusief in Noord-Nederland om reistijd te minimaliseren en work-life balance te optimaliseren. Kennisontwikkeling en professionele groei zijn speerpunten binnen onze organisatie.

AC Plus levert specialisten voor...

VIRTUELE (CLOUD) WERKPLEK

Nu organisaties hybride werkvormen in meer of mindere mate hebben omarmd, heeft men een infrastructuur nodig die hierbij aansluit. Wij bouwen en beheren moderne Cloud Workspaces die Apps, Desktops en Data veilig ontsluit. Het begint met een Cloud strategie die we graag samen ontwikkelen.

Heb je nog een vraag?

FUNCTIONEEL BEHEER

Onze Functioneel beheerders zorgen ervoor dat gebruikers zo optimaal en efficiënt mogelijk ondersteund worden door middel van de juiste informatievoorziening. We zijn de schakel tussen de gebruikers en de IT-organisatie en weten hierin de juiste vertaalslag te maken. Daarbij wachten we bij voorkeur niet tot er problemen ontstaan en applicaties niet werken, maar proberen we vooraf in te schatten wanneer er verbeteringen moeten worden doorgevoerd.

Wat kunnen we voor jou betekenen

SECURITY

Onze Security Specialisten begrijpen de tools en technieken die hackers gebruiken om kwetsbaarheden in software en infrastructuur uit te buiten. We adviseren onze opdrachtgevers over de methodieken die gebruikt kunnen worden om deze zwakheden te mitigeren.

Bekijk onze vacatures

DETA-VAST

Deta-Vast is een vorm van detacheren waarbij detachering wordt gecombineerd met werving en selectie. Je start met dezelfde arbeidsvoorwaarden als ware je direct in dienst treedt van de opdrachtgever. Je treedt na een vooraf bepaalde periode van detachering in dienst bij de opdrachtgever. De overname is kosteloos en deze vorm van uitbreiding is voor bedrijven minder risicovol dan Werving & Selectie.

Ik zoek een nieuwe uitdaging

Samen een plan maken?

We zijn graag de kruiwagen naar je nieuwe baan!

Ja, ik kom graag eens langs!