Wat doet AC Plus

Wij detacheren IT specialisten. ‘De greppel ligt bij Meppel’ is bij ons als gezegde in beton gegoten. AC Plussers werken uitsluitend in Noord Nederland. Beperkt reizen vinden we namelijk belangrijk. Zo houden AC Plussers voldoende tijd over voor gezin én ontspanning. Kennisontwikkeling is ook een speerpunt van AC Plus. We dagen elkaar graag uit in onze vakgroepen. Van elkaar leren is niet alleen zinvol, maar ook heel gezellig. Naast reguliere cursussen reizen we ook geregeld naar Amerika om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

AC Plus levert specialisten voor...

VIRTUELE (CLOUD) WERKPLEK

Nu organisaties hybride werkvormen in meer of mindere mate hebben omarmd, heeft men een infrastructuur nodig die hierbij aansluit. Wij bouwen en beheren moderne Cloud Workspaces die Apps, Desktops en Data veilig ontsluit. Het begint met een Cloud strategie die we graag samen ontwikkelen.

Heb je nog een vraag?

FUNCTIONEEL BEHEER

Onze Functioneel beheerders zorgen ervoor dat gebruikers zo optimaal en efficiënt mogelijk ondersteund worden door middel van de juiste informatievoorziening. We zijn de schakel tussen de gebruikers en de IT-organisatie en weten hierin de juiste vertaalslag te maken. Daarbij wachten we bij voorkeur niet tot er problemen ontstaan en applicaties niet werken, maar proberen we vooraf in te schatten wanneer er verbeteringen moeten worden doorgevoerd.

Wat kunnen we voor jou betekenen

SECURITY

Onze Security Specialisten begrijpen de tools en technieken die hackers gebruiken om kwetsbaarheden in software en infrastructuur uit te buiten. We adviseren onze opdrachtgevers over de methodieken die gebruikt kunnen worden om deze zwakheden te mitigeren.

Bekijk onze vacatures

DETA-VAST

Deta-Vast is een vorm van detacheren waarbij detachering wordt gecombineerd met werving en selectie. Je start met dezelfde arbeidsvoorwaarden als ware je direct in dienst treedt van de opdrachtgever. Je treedt na een vooraf bepaalde periode van detachering in dienst bij de opdrachtgever. De overname is kosteloos en deze vorm van uitbreiding is voor bedrijven minder risicovol dan Werving & Selectie.

Ik zoek een nieuwe uitdaging

Samen een plan maken?

We zijn graag de kruiwagen naar je nieuwe baan!

Ja, ik kom graag eens langs!